لیست شهریه دوره های گردشگری آموزشگاه های فنی و حرفه ای تهران


لیست زیر نشان دهنده شهریه مصوب ۱۳۹۶ برای دوره های آموزش گردشگری آموزشگاه های فنی و حرفه ای استان تهران، مستند از وب سایت فنی و حرفه ای می باشد. شهریه های مصوب هر سال توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کل کشور تعیین شده و به آموزشگاههای فنی و حرفه ای ابلاغ می گردد. بدیهی است که مبالغ مصوب مربوط به ثبت نام آزمون فنی و حرفه ای و صدور گواهینامه معتبر فنی حرفه ای به مبالغ شهریه اضافه می گردد.


دوره های آموزش گردشگری کد استاندارد دوره های گردشگری شهریه مصوب ۱۳۹۶ فنی حرفه ای توضیحات
راهنمای عمومی گردشگری (تورلیدری) ۵-۹۱/۳۳/۱/۲ ۴۷۲۸۰۰ تومان -
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) ۵-۹۱/۳۶/۱/۲ ۵۰۷۶۰۰ تومان -
راهنمای موزه ۵-۹۱/۳۰/۱/۱ ۴۶۲۰۰۰ تومان -
راهنمای گردشگری محلی ۵-۹۱/۹۴/۱/۲ ۳۴۰۸۰۰ تومان -
راهنمای گردشگری فرهنگی ۵-۹۱/۹۵/۱/۳ ۲۷۳۰۰۰ تومان -
راهنمای گردشگری سلامت ۵-۹۱/۳۷/۱/۱ ۲۲۱۰۰۰ تومان -
مدیر تور های گردشگری ۹۵/۳۵/۱/۳ ۴۷۸۸۰۰ تومان -
مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری ۱۴۳۹/۵۵/۴/۱ ۱۲۰۴۰۰۰ تومان -
بازاریابی و فروش آژانس های مسافرتی ۱۹/۳۸/۱/۲ ۴۹۸۰۰۰ تومان -
مدیر فنی فروش بلیط هواپیما ۹۴/۵۶/۲/۳ ۳۰۶۰۰۰ تومان -
زبان تخصصی گردشگری ۹۱/۳۲/۱/۱ ۱۲۶۰۰۰۰ تومان -


آموزشگاه گردشگری پایا سازمان فنی و حرفه ای

شهریه دوره های گردشگری آموزشگاه های فنی و حرفه ای تهران|شهریه دوره های فنی حرفه ای|ثبت نام دوره های فنی حرفه ای|شهریه آموزش راهنمای عمومی گردشگری|شهریه آموزش تورلیدری|شهریه آموزش راهنمای طبیعت گردی|شهریه آموزش اکوتوریسم|شهریه آموزش راهنمای موزه|شهریه آموزش راهنمای گردشگری محلی|شهریه آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی|شهریه آموزش راهنمای گردشگری سلامت|شهریه آموزش|شهریه آموزش مدیر تور های گردشگری|شهریه آموزش مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری|شهریه آموزش بازاریابی و فروش آژانس های مسافرتی|شهریه آموزش مدیر فنی فروش بلیط هواپیما|شهریه آموزش زبان تخصصی گردشگری

آموزشگاه گردشگری پایا با مجوز سازمان آموزش فنی و حرفه ای - آدرس دفتر مرکزی: تهران ، میدان توحید ، خیابان ستارخان ، بین باقرخان و پاتریس ، پلاک ۱۹۷ _ تلفن : ۶۶۹۲۱۹۳۲

آموزشگاه گردشگری پایا با مجوز رسمی از وزارت کار و سازمان آموزش فنی و حرفه ای
Top Tourism Training School | Tourism Academy | in Iran , Tehran | Tourism Skills Training | Tourism tutorials | Institute of Tourism | Amoozeshgah Paya
All Right Reserved 2005 - 2015- Designed by Institute of Engineering PAYA - Parviz Tariveh | email: info@PayaIT.com