آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا

با مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و اعطای مدرک فنی حرفه ای

معرفی خوابگاه دانشجویی و اقامتگاه های مرتبط با آموزشگاه گردشگری پایا
خوابگاه دانشجویی و اقامتگاه در تهران

معرفی خوابگاه دانشجویی آموزشگاه گردشگری پایا و اقامتگاه ها

آموزشگاه فنی و حرفه ای پایا دارای آموزشگاه کامپیوتر پایا ، آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا ، آموزشگاه مدیریت و مهارتهای اداری